Η Μεγάλη

Ταβέρνα
Νικόλαος Δαλαγιώργος
Πολύρραχο Κοζάνης
Τηλ.: 2464024496 • Κιν.: 6948106366
Email: ndalagiorgos@gmail.com