Ανάληψη

Γραφείο Τελετών
Μακεδονίας 52, 546 44 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 6978698400