Ιωάννης Μπανιώτης

Ειδικός Παθολόγος
Εγνατία 63, 546 31 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310282400
Email: ibanioti@otenet.gr • Website: www.baniotis.gr